ติดต่อเรา เช่ารถตู้.net

โทร: 02-164-1001-8, 02-673-3107-9
Mobile: 098-2807099, 098-2807100
Fax: 02-164-1010

ลักษณะโดยทั่วไปของรถตู้ที่ให้บริการเช่า

  • รถตู้มีหลังคาสูง
  • บริการเช่ารถตู้รุ่น Toyota Commuter
  • ภายในรถตู้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี Samsung และเครื่องเล่น DVD
  • ระบบเครื่องเสียงภายในรถตู้ เป็นระบบที่ทำใหม่ต่างหาก

บริการให้เช่ารถตู้ บริการเช่ารถตู้ มีดังนี้

  • เพื่อการบริการเดินทางท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทย
  • เพื่อการบริการเดินทางไปประชุมสัมมนา ติดต่อธุรกิจ ดูงาน
  • เพื่อการบริการ รับ - ส่ง สนามบิน และ โรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย